Chỉ số P/E là gì? Chỉ số P/E như thế nào là tốt?

Bài viết này sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ về chỉ số P/E là gì? Và tất cả những vấn đề liên quan đến chỉ số P/E. Đây là một chỉ số quan trọng được sử dụng để định giá cổ phiếu. Chỉ số P/E là gì? Chỉ số P/E, hay hệ số […]

Chỉ số EPS là gì? Cách tính EPS và EPS bao nhiêu là tốt?

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chỉ số EPS là gì? Và tất tần tật những điều liên quan đến chỉ số này. Đây là một chỉ số quan trọng, giúp nhà đầu tư đánh giá được lợi nhuận sau thuế của một cổ phiếu. Từ đó có thể có […]

Cách tính và ý nghĩa các chỉ số tài chính trong chứng khoán

Việc đánh giá các chỉ số tài chính trong chứng khoán rất quan trọng trong phân tích cơ bản cổ phiếu doanh nghiệp. Nó giúp đánh giá cổ phiếu dựa trên các yếu tố định lượng. Mặt khác, những con số trong báo cáo tài chính nếu đứng riêng rẽ ra thì thường không mang […]

Hướng dẫn phân tích cơ bản chứng khoán

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được khái niệm phân tích cơ bản chứng khoán là gì? Cũng như hướng đi, cách tiếp cận để có thể phân tích cơ bản một cổ phiếu doanh nghiệp. Đây là một kỹ thuật rất quan trọng đối với một nhà đầu tư chứng khoán thực […]

Chuyển lên trên