Công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức và tăng vốn

Bài viết này sẽ chia sẻ cho mọi người công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức và tăng vốn. Mọi người sẽ băn khoăn tại sao sau khi chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, hay thực hiện quyền mua ưu đãi thì giá cổ phiếu thường bị giảm đi. Vậy cách tính giá đó như thế nào?

Bản chất công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức và tăng vốn

Việc định giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu hay thực hiện quyền mua ưu đãi nó được thực hiện theo định luật bảo toàn vốn hoá và dòng tiền. Tức là tổng vốn và tiền trước khi chia bằng tổng vốn sau khi chia. Ở góc độ toán học thì chia cũng như không chia.

Công thức tính giá điều chỉnh sau khi chia cổ tức và tăng vốn

Công thức tính giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền như sau:

Công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức và tăng vốn
Công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức và tăng vốn

Trong đó:

P: Giá hiện tại của cổ phiếu

P’: Giá cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm

a: Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu (%)

β: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng (cổ tức bằng cổ phiếu)

C: Cổ tức bằng tiền mặt

 

Ví dụ: Cổ phiếu VNM trước ngày giao dịch không hưởng quyền có giá là 100000 (P = 100000). Công ty dự tính:

  • Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%: C = 1500đ
  • Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng 100:10 => β = 0.1 (10%)
  • Phát hành thêm quyền mua ưu đãi là 100:20 với giá 10000đ=> a = 0.2 (20%), Pa = 10000đ

Vậy giá cổ phiếu VNM vào ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là:

P’ = (100000 + 10000*0.2 – 1500)/(1 + 0.2 + 0.1) = 77308 đ

Lợi tích sau khi tăng vốn

Việc chia cổ phiếu thưởng bản chất là công ty giữ lại phần lợi nhuận của công ty để tiếp tục tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Và sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không đổi, chỉ tăng vốn điều lệ.

Việc thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi giúp doanh nghiệp huy động thêm vốn từ chính cổ đông hiện hữu, giúp tăng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Việc tăng vốn này có thể có lợi hoặc có thể có hại về dài hạn:

  • Có lợi: khi công ty dùng số vốn tăng thêm để đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp phát triển, tăng thêm lợi nhuận. Từ đó giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong dài hạn
  • Có hại: Khi công ty dùng số vốn tăng thêm đó nhưng đầu tư sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, gây thất thoát vốn, thua lỗ. Từ đó giá cổ phiếu sẽ giảm đi trong dài hạn

Như vậy, nhà đầu tư nên cân nhắc tiềm năng phát triển và triển vọng phát triển của doanh nghiệp trước khi tham gia game tăng vốn này.

 

Mọi người cần tư vấn hỗ trợ đầu tư và vào room vip có thể liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên