Kinh nghiệm chơi chứng khoán – Đầu tư hay đầu cơ?

Bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một trong những kinh nghiệm chơi chứng khoán của mình. Đó là định vị được bản thân là một nhà đầu tư chứng khoán hay đầu cơ chứng khoán? Tại sao lại phải xác định được mình là nhà đầu tư hay đầu cơ chứng khoán? Vì điều […]

Chuyển lên trên