Các loại lệnh chứng khoán

Bài viết này tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các loại lệnh chứng khoán. Hiểu biết rõ các loại lệnh trong chứng khoán sẽ giúp các bạn giao dịch hiệu quả hơn.

Cụ thể có các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán như sau:

Các loại lệnh chứng khoán
Các loại lệnh chứng khoán

Lệnh khớp lệnh định kỳ ATC và ATO là gì?

Lệnh ATO viết tắt của at the open. Là lệnh mua tại giá mở cửa và chỉ đặt được trong phiên định giao dịch định kỳ mở cửa.

Lệnh ATC viết tắt của at the close. Là lệnh mua tại giá đóng cửa và chỉ đặt được trong phiên giao dịch định kỳ đóng cửa.

Lệnh ATO chỉ có trên sàn HOSE, trong khi lệnh ATC có thể dùng cả trên sàn HOSE và HNX. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết lệnh ATC và ATO tại đây: ATC là gì? ATO là gì?

Lệnh giới hạn (LO) trong chứng khoán là gì?

Lệnh giới hạn LO viết tắt của limit order. Lệnh này là lệnh mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Và dùng được cả trong cả phiên khớp lệnh định kỳ hoặc phiên khớp lệnh liên tục. Lệnh này có hiệu lực từ lúc đặt lệnh cho đến hết giờ giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ. Lệnh này có thể dùng cả trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM.

Lệnh MP là gì?

Lệnh MP viết tắt của market price order hay còn gọi là lệnh thị trường. Lệnh này chỉ dùng được trên sàn HOSE trong phiên khớp lệnh liên tục. Đây là lệnh mua/bán tại mức giá thấp nhất/cao nhất hiện có trên thị trường.

Nếu nhập lệnh mua MP, nó sẽ lập tức khớp ngay mức giá thấp nhất của lệnh bán LO hiện có trên thị trường. Nếu khớp hết mức giá thấp nhất mà vẫn còn khối lượng mua, nó sẽ khớp tiếp mức giá cao tiếp theo của lệnh bán LO hiện có. Trường hợp nếu khớp hết lệnh bán LO hiện có mà vẫn chưa hết khối lượng mua, nó sẽ chuyển thành lệnh mua LO với mức giá cao hơn một đơn vị so với mức khớp gần nhất. Nếu giá khớp gần nhất là giá trần, nó sẽ chuyển thành lệnh mua LO giá trần.

Nếu nhập lệnh bán MP, nó sẽ lập tức khớp ngay mức giá cao nhất của lệnh mua LO hiện có trên thị trường. Nếu khớp hết mức giá cao nhất mà vẫn còn khối lượng bán, nó sẽ khớp tiếp mức giá thấp tiếp theo của lệnh mua LO hiện có. Trường hợp nếu khớp hết lệnh mua LO hiện có mà vẫn chưa hết khối lượng bán, nó sẽ chuyển thành lệnh bán LO với mức giá thấp hơn một đơn vị so với mức khớp gần nhất. Nếu giá khớp gần nhất là giá sàn, nó sẽ chuyển thành lệnh bán LO giá sàn.

Lệnh MP sẽ tự động huỷ nếu không có lệnh LO đối ứng hiện có trên thị trường vào thời điểm nhập lệnh.

Lệnh MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự huỷ nếu như chứng khoán hết room.

Lệnh thị trường trên sàn HNX

Trên sàn HNX có tới 3 loại lệnh thị trường, đều là các lệnh mua/bán ở mức giá thấp nhất/cao nhất hiện có trên thị trường. 3 loại lệnh thị trường này bao gồm:

  • Lệnh MAK: là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Nếu còn dư mà chưa khớp được thì sẽ bị huỷ.
  • Lệnh MOK: là lệnh thị trường thực hiện toàn bộ. Nếu không thực hiện được toàn bộ thì lệnh sẽ bị huỷ ngay sau khi nhập lệnh.
  • Lệnh MTL: là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Phần còn lại sẽ được chuyển thành lệnh LO. Lệnh này giống hệt lệnh MP trên sàn HSX.

Lệnh điều kiện là gì?

Lệnh điều kiện là lệnh mà bạn có thể đặt trước lệnh với một điều kiện nhất định và trong khoảng thời gian nhất định, có thể trong nhiều ngày liên tiếp. Sau khi đặt lệnh xong, lệnh sẽ ở trạng thái chờ, và khi vào phiên giao dịch nếu giá khớp trên thị trường đạt điều kiện của lệnh thì lệnh sẽ được đẩy vào trong thị trường ngay lập tức.

Các bạn có thể tiềm hiểu thêm về các loại lệnh điều kiện VPS như sau:

Lệnh điều kiện stop order là gì?

Lệnh điều kiện TCO là gì?

Lệnh điều kiện stop loss/take profit là gì?

Lệnh điều kiện trailing stop là gì?

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO) là gì?

Lệnh PLO chỉ dùng được trên sàn HNX. Lệnh này là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC). Vi vậy lệnh này chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh sau giờ từ 14h45-15h00. Lệnh này sẽ được khớp ngay sau khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn với giá là giá đóng cửa của ngày giao dịch. Lệnh này không được phép huỷ hoặc sửa. Trường hợp sau phiên ATC, không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Như vậy là tôi đã trình bày xong cho các bạn về các loại lệnh chứng khoán. Hi vọng có thể giúp ích cho các bạn trong việc giao dịch chứng khoán. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Để được tư vấn đầu tư chứng khoán, xin liên hệ Vũ Anh Tuấn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên